Stichting de Groesbeek

De stichting stelt zich ten doel de lokale bevolking te betrekken bij het herstel en de toekomstige ontwikkeling van de Groesbeek als natuur- en recreatiegebied, groen klaslokaal, waterbergingsgebied en ontmoetingsgebied. Onderliggende doelen zijn de bescherming en ontwikkeling van biodiversiteit en andere natuurwaarden in het beekdal en het versterken van de sociale verbondenheid van de Groesbeek

In het Buurtpark 't Groeske aan de Hoflaan en de Mariëndaalseweg hebben bewoners zich gemengd in het herinrichtingsproject van het park en de beek 't Groeske. Dit heeft geresulteerd in een inrichtingsplan waarbij de gemeente met inspraak van de bewoners het hoofdontwerp heeft gemaakt en waarbij daarnaast 4 "eilanden" zijn ingevuld door de bewoners zelf.

Stichting De Groesbeek is aanspreekpunt voor de vier eilanden die ze met de wijkvrijwilligers hebben ingericht en beheren. De stichting heeft geprobeerd om zoveel mogelijk wensen uit de wijk terug te laten komen in de vier prachtige ontwerpen. Zo is er onder andere een bloemen-, kruiden- en vlindertuin aan gelegd met zitplekjes en beweegtoestellen voor ouderen, een klein natuurlijk amfitheater, een picknick- en vuurplaats, een holle klauterboom, 'chill-plek' én een waterspeelplaats. Zo is het park een aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplek voor de hele wijk.

Het doel van de stichting is om sociale cohesie te bevorderen in de buurt (mensen zoeken elkaar op) en om de aanwonenden verantwoordelijk te maken voor hun eigen buurt.

Meer informatie is te vinden op onze facebookpagina.

Bekijk onze Facebook pagina!

Buurtpark 't Groeske

ANBI

Beleidsplan
Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020

Het buurtpark Het Groeske is tot stand gekomen met medewerking van de volgende sponsors

Rabobank Prins Bernhard Cultuurfonds Jantje Beton Oranje Fonds
Gemeente Groesbeek Oosterpoort VSB fonds
Ars Donandie + Russel-ter Brugge fonds

Stichting De Groesbeek

Mariendaalseweg 36, 6561 AB, Groesbeek

Telefoon: 024-3970944

E-mail: info@stichtingdegroesbeek.nl

KVK: 55677746

RSIN/Fiscaal: 851814335

Banknummer: NL23 RABO 0370 3657 20